Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S OF5-0024581
Predmet:SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-380/20-MB
 
25.6.2020Odluka o početku postupka nabave
6.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
16.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja