Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0013393
Predmet:PN-T-215/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-215/18/TP
 
26.4.2018Odluka o početku postupka nabave
23.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja