Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0010132
Predmet:INSPEKCIJA PROIZVODNJE GLAVNE OPREME KOMPRESORSKIH LINIJA (STAPNOG KOMPRESORA I PLINSKOG MOTORA), OSTALE OPREME I CIJEVI ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-346/17-ŽF
 
17.5.2017Odluka o početku postupka nabave
24.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
12.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja