Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0014676
Predmet:GENERALNI POPRAVAK KOTLOVNICA S UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE" PN-T-094/18-ŽF
 
14.5.2018Odluka o početku postupka nabave
25.6.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
25.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
5.6.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
6.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
16.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja