Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027566
Predmet:DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-350/15-ZŠ
 
29.7.2015Odluka o početku postupka nabave
6.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.8.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
23.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja