Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2021/S 0F5-0023032
Predmet:REKONSTRUKCIJA MP IVANIĆ - GRAD - KUTINA DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-345/21-DT
 
8.6.2021Odluka o početku postupka nabave
10.6.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
18.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
24.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja