Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0019821
Predmet:PN-I-304/19/TP, SUSTAV ZA AUDITIRANJE DOMENE PN-I-304/19/TP
 
2.5.2019Odluka o početku postupka nabave
15.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
5.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja