Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0009125
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-105/15-MV
 
27.2.2015Odluka o početku postupka nabave
5.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
29.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja