Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0039352
Predmet:NADOGRADNJA POSTOJEĆEG MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA U PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU po sistemu „ključ u ruke“–FAZA II PN-I-695/15-MB
 
17.12.2015Odluka o početku postupka nabave
24.12.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produljenje roka za dostavu ponuda do 19.01.2016. do 12 h.
Evidencijski broj u EOJN:2016/s 014-0000359


Aktualna javna nadmetanja