Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0000440
Predmet:PN-PF-804/17/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a I VOZILA U LEASINGU PN-PF-804/17/TP
 
2.1.2018Odluka o početku postupka nabave
9.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
27.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Odgovori na pitanja i izmjena DoN
Evidencijski broj u EOJN:2018/S F14-0002001


Aktualna javna nadmetanja