Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0095374
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-A 2013-2014 PN-UP-511/13-MM
 
14.10.2013Odluka o početku postupka nabave
20.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.12.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.12.2013Odluka o odabiru / poništenju
15.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja