Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0002556
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA RTP JUŽNA HRVATSKA PN-T-046/17-MB
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
13.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja