Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:GODIŠNJI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-050/18-AS
 
16.5.2018Odluka o početku postupka nabave
16.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
16.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
29.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
11.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja