Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009996
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-336/17-MB
 
16.5.2017Odluka o početku postupka nabave
23.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
24.7.2017Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja