Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0031107
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE, PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-379/12-ZŠ
 
12.6.2012Odluka o početku postupka nabave
15.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja