Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0007988
Predmet:PN-UREDMAT/14/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/14/TP
 
11.2.2014Odluka o početku postupka nabave
18.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2014Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja