Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0040178
Predmet:PREGLED KOTLOVNICA I DIMNJAKA PN-SKU-515/14-VLB
 
11.8.2014Odluka o početku postupka nabave
25.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
21.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja