Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0011539
Predmet:NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-173/15-VLB
 
12.3.2015Odluka o početku postupka nabave
19.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.6.2015Odluka o odabiru / poništenju
22.6.2015Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja