Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-144115-171111
Predmet:Premještanje cijevi sa deponija Ogulin, Zadar i Ražine na deponij Lučko PN-I-848/11-DT
 
15.11.2011Odluka o početku postupka nabave
18.11.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
9.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja