Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0021205
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-321/21-AS
 
20.5.2021Odluka o početku postupka nabave
2.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
13.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja