Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0008287
Predmet:CIJEVI PREMA API 5L PN-T-113/20-DT
 
21.2.2020Odluka o početku postupka nabave
27.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
8.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja