Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S F22-0032967
Predmet:PN-P-452/19/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-452/19/TP
 
25.7.2019Odluka o početku postupka nabave
16.8.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.9.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
19.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja