Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-142/18-ŽF
 
23.2.2018Odluka o početku postupka nabave
4.4.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
4.4.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
13.4.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
19.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja