Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0016184
Predmet:INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-232/14-ŽF
 
20.3.2014Odluka o početku postupka nabave
28.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
6.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja