Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-I-556/17/TP, IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC – LIPOVICA po sistemu “ključ u ruke” PN-I-556/17/TP
 
28.9.2017Odluka o početku postupka nabave
18.10.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
18.10.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
26.10.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
27.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
6.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja