Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0015719
Predmet:PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-SKU-450/16-NV
 
5.7.2016Odluka o početku postupka nabave
14.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja