Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0043140
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA-SLAVONSKI BROD PN-STU-629/22-SP
 
20.10.2022Odluka o početku postupka nabave
28.10.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.11.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.11.2022Odluka o odabiru / poništenju
3.1.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja