Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-T-091/20/TP, GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-091/20/TP
 
12.2.2020Odluka o početku postupka nabave
19.2.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
19.2.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
13.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
23.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produženje roka za dostavu ponuda i otvaranje ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2020/S F14-0012612


Aktualna javna nadmetanja