Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0044763
Predmet:Rekonstrukcija MRS Šenkovec-ugradnja kontejnerske MRS 2x4000, 50 bar PN-I-546/14-GB
 
15.9.2014Odluka o početku postupka nabave
24.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.11.2014Odluka o odabiru / poništenju
10.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja