Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0006939
Predmet:Inertizacija plinovoda transportnog sustava Plinacro-a PN-T-277-17-LR
 
6.4.2017Odluka o početku postupka nabave
12.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
4.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja