Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-141703-121110
Predmet:UMJERAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I. I LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA AUTOFIM I. PN-T-421/10-LR
 
3.11.2010Odluka o početku postupka nabave
15.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
28.2.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja