Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-138788-201010
Predmet:TEHNIČKO NADGLEDANJE STANJA OBJEKATA , PREGLEDA I OCJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I CERTIFICIRANJE OPREME PN-I-522/10-MB
 
7.10.2010Odluka o početku postupka nabave
21.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
23.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja