Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0010003
Predmet:PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO-a, TE NADOGRADNJA I PRESELJENJE POSTOJEĆEG NADZORNOG CENTRA PN-I-178/15-MB
 
4.3.2015Odluka o početku postupka nabave
11.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
9.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja