Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0009878
Predmet:PN-IMO-136/12-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-IMO-136/12-VLB
 
29.3.2012Odluka o početku postupka nabave
5.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
8.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja