Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/s 005-0066002
Predmet:IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKTA RIJEKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-342/13-GB
 
18.7.2013Odluka o početku postupka nabave
25.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.9.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja