Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0027154
Predmet:ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA ( RAČUNALA PROTOKA) PN-T-541/18-MB
 
12.9.2018Odluka o početku postupka nabave
4.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja