Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIG.REG.OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-472/19-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
9.8.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
9.8.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
29.8.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
2.9.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
22.11.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja