Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0004429
Predmet:PN-T-124/17/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-124/17/TP
 
22.2.2017Odluka o početku postupka nabave
13.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.7.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja