Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ARHIVSKI REGALI ZA POSLOVNU ZGRADU U I.GRADU PN-T-896/11-MM
 
5.12.2011Odluka o početku postupka nabave
20.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja