Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0035031
Predmet:PN-SKU-631/15/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-SKU-631/15/TP
 
29.10.2015Odluka o početku postupka nabave
6.11.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.12.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
2.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja