Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0031444
Predmet:PN-FR-453/21/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-FR-453/21/TP
 
11.8.2021Odluka o početku postupka nabave
26.8.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.9.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
23.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja