Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0035166
Predmet:PN-T-504/19/TP, ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (RAČUNALA PROTOKA), PN-T-504-19-TP PN-T-504/19/TP
 
26.8.2019Odluka o početku postupka nabave
4.9.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.9.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
13.1.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja