Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003069
Predmet:REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA NADSTREŠNICA NAD ULAZIMA U ZGRADU) PN-I-053/16-ŽF
 
25.1.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
25.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja