Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-129332-270710
Predmet:DETEKTOR PODZEMNIH METALNIH PLINOVODA PN-T-378/10-MM
 
21.7.2010Odluka o početku postupka nabave
29.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja