Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0045754
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-420/12-LR
 
2.7.2012Odluka o početku postupka nabave
30.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja