Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0038873
Predmet:TERENSKA VOZILA S POGONOM NA SVA ČETIRI KOTAČA PN-T-712/15-NV
 
14.12.2015Odluka o početku postupka nabave
21.12.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.1.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.1.2016Odluka o odabiru / poništenju
15.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja