Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA PN-T-684/23-MB
 
11.12.2023Odluka o početku postupka nabave
15.12.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
27.12.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.2.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.2.2024Odluka o odabiru / poništenju
11.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja