Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0097776
Predmet:PN-T-682/13/TP, DOBAVA I ZAMJENA FILTARA ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-682/13/TP
 
13.11.2013Odluka o početku postupka nabave
28.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.12.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.1.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.1.2014Odluka o odabiru / poništenju
11.2.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja