Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-290/21-MB
 
12.5.2021Odluka o početku postupka nabave
14.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
25.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
28.5.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
16.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja