Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0028299
Predmet:PN-I-473/15-MV, IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2015. DO 2017. GODINE PN-I-473/15-MV
 
13.8.2015Odluka o početku postupka nabave
18.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
9.10.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja